VEDOUCÍ PLÁNOVÁNÍ - Manager

VEDOUCÍ PLÁNOVÁNÍ - 195

Manager

Informace o
kandidátovi

Bydliště

Přerov

Vzdělání

Stupeň: Středoškolský
Specializace: Strojírenství
Datum ukončení: 1988

Délka praxe

20 a více roků

Aktuální / Poslední pozice

PRODUCT MANAGER
01.01.2019 - 30.06.2020

Jazyková vybavenost

Angličtina - B2
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko.
Němčina - A2
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Mateřský jazyk

Čeština

Klíčová slova

Automotive, Logistika, Materiál, Nákup, Obchod, Plánování, Strojírenství, Technologie, Výroba

Technologie

MS Excel

Další informace

- Plánování všech výrobních projektů - vytváření kapacitních plánů pro vytížení strojů, zajišťování dopravy do kooperací.
- Zodpovědnost za transfer výroby, podíl na implementaci nového ERP.
- Řízení operativního a strategického nákupu.
- Jednání s dodavateli na úrovni obchodních managerů, vedení tendrů, uzavírání kontraktů, rámcových smluv.

Požadavky kandidáta

Očekávaný plat od

55 000,00 CZK / měs.

Preferovaná lokalita

okres Kroměříž, okres Vyškov, Olomoucký kraj

Preferované odvětví

Logistika, Nákup, Automotive, Strojírenství

Preferované pozice

LOGISTIC MANAGER, MANAŽER PLÁNOVÁNÍ, PROJECT MANAGER, PURCHASING MANAGER, SUPPLY CHAIN MANAGER

Dostupnost spolupráce

Ihned

Forma spolupráce

HPP (hlavní pracovní poměr)

Další informace

- Otevřena seniorním, manažerským nabídkám z oblasti logistiky, nákupu nebo projektového managementu.